STRONA GŁÓWNA

INFORMACJE
dla
bezrobotnych
USŁUGI
świadczone
przez urząd
STATYSTYKI
struktura
bezrobocia
PLIKI
formularze
akty prawne
LINKI
adresy
internetowe

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

LIPIEC 2006

Struktura bezrobocia w trakcie miesiąca oraz wg stanu na dzień 31 VII 2006 roku

 

W TRAKCIE MIESIĄCA

ogółem

kobiety

Bezrobotni zarejestrowani

791

449

w tym:

osoby zarejestrowane po raz pierwszy

222

137

dotychczas nie pracujące

290

188

Bezrobotni wyłączeni z ewidencji

831

466

w tym:

z powodu podjęcia pracy

409

214

STAN NA DZIEŃ 31 VII 2006

ogółem

kobiety

Bezrobotni zarejestrowani

9 971

5 987

Bezrobotni z prawem do zasiłku

1 449

765

Zamieszkali na wsi

1 376

839

Osoby powyżej 50 roku życia

1 668

804

Długotrwale bezrobotni

6 494

4 042

Osoby bez kwalifikacji zawodowych

3 390

2 117

Niepełnosprawni

328

195

 

Stopa bezrobocia na dzień 31 VII 2006:

 

Powiat Gnieźnieński

Województwo Wielkopolskie

Kraj

 

Stan bezrobotnych na dzień 31 VII 2006, z podziałem na:

 • gminy powiatu gnieźnieńskiego:

   

  MIASTO/GMINA

  ogółem

  kobiety

  Miasto i Gmina Czerniejewo

  496

  303

  Gmina Gniezno

  281

  172

  Miasto Gniezno

  5 419

  3 154

  Gmina Kiszkowo

  299

  165

  Miasto i Gmina Kłecko

  544

  333

  Gmina Łubowo

  315

  208

  Gmina Mieleszyn

  299

  193

  Gmina Niechanowo

  351

  222

  Miasto i Gmina Trzemeszno

  1 087

  693

  Miasto i Gmina Witkowo

  880

  544

   

 • wiek zarejestrowanych:

   

  WIEK

  ogółem

  kobiety

  18-24

  2 216

  1 355

  25-34

  2 668

  1 692

  35-44

  2 059

  1 328

  45-54

  2 537

  1 435

  55-59

  439

  177

  60-64

  52

  0

   

 • wykształcenie zarejestrowanych:

   

  WYKSZTAŁCENIE

  ogółem

  kobiety

  wyższe

  332

  240

  policealne i średnie zawodowe

  1 851

  1 300

  średnie ogólnokształcące

  861

  684

  zasadnicze zawodowe

  3 746

  2 083

  gimnazjalne i poniżej

  3 181

  1 680

   

 • staż pracy ogółem:

   

  STAŻ PRACY

  ogółem

  kobiety

  Do 1 roku

  2 749

  1 445

  1-5 lat

  1 063

  633

  5-10 lat

  1 203

  783

  10-20 lat

  1 475

  980

  20-30 lat

  969

  437

  30 i więcej lat

  113

  28

  Bez stażu

  2 399

  1 681

   

 • czas pozostawania bezrobotnych bez pracy:

   

  CZAS W MIESIĄCACH

  ogółem

  kobiety

  Do 1

  654

  370

  1-3

  914

  520

  3-6

  1 232

  649

  6-12

  1 787

  981

  12-24

  1 714

  1 050

  Powyżej 24

  3 670

  2 417