STRONA GŁÓWNA

INFORMACJE
dla
bezrobotnych
USŁUGI
świadczone
przez urząd
STATYSTYKI
struktura
bezrobocia
PLIKI
formularze
akty prawne
LINKI
adresy
internetowe

Formularze

 • Karta rejestracyjna bezrobotnego
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 250 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 52 KB)
 • Karta rejestracyjna poszukującego pracy
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 200 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 25 KB)
 • WNIOSEK o skierownie na kurs
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 29 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 3 KB)
 • ZAŚWIADCZENIE do ww. wniosku:
  Zaświadczenie o uprawdopodobnieniu zatrudnienia po ukończeniu wskazanego we wniusku kursu
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 42 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 4 KB)
 • WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 37 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 6 KB)
 • ZAŁĄCZNIK do ww. wniosku:
  Oferta Konkursowa na zorganizowanie prac interwencyjnych
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 36 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 5 KB)
 • WNIOSEK o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 37 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 5 KB)
 • ZAŁĄCZNIK do ww. wniosku:
  Rozliczenie finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach pracy interwencyjnej
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 43 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 5 KB)
 • WNIOSEK o organizację robót publicznych
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 38 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 5 KB)
 • ZAŁĄCZNIK do ww. wniosku:
  Oferta Konkursowa na zorganizowanie robót publicznych
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 38 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 6 KB)
 • WNIOSEK o przyznanie refundacji części poniesionych kosztów na zatrudnienie skierowanych(-ego) bezrobotnych(-ego) w ramach robót publicznych
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 37 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 5 KB)
 • ZAŁĄCZNIK do ww. wniosku:
  Rozliczenie finansowe refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 26 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 4 KB)
 • ZAŁĄCZNIK:
  Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia lub przygotowania zawodowego
  ZOBACZ (*.doc - rozmiar 26 KB)
  POBIERZ PLIK (*.zip - rozmiar 9 KB)

   

   

Akty prawne

 • USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  ZOBACZ (*.pdf)
  POBIERZ PLIK (*.zip)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
  I PRACY z dnia 24 sierpnia 2004 r.
  w sprawie szczególnych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy
  ZOBACZ (*.pdf)
  POBIERZ PLIK (*.zip)
 • USTAWA z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej
  ZOBACZ (*.pdf)
  POBIERZ PLIK (*.zip)
 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Kodeks pracy
  ZOBACZ (*.pdf)
  POBIERZ PLIK (*.zip)
 • Kodeks postępowania administracyjnego ZOBACZ (*.pdf)
  POBIERZ PLIK (*.zip)
 • www.urzadpracy.powiat-gniezno.pl
  (c)