STRONA GŁÓWNA

INFORMACJE
dla
bezrobotnych
USŁUGI
świadczone
przez urząd
STATYSTYKI
struktura
bezrobocia
PLIKI
formularze
akty prawne
LINKI
adresy
internetowe

INFORMACJE

  Aktualne oferty pracy

  Projekt Nadzieja dla długotrwale bezrobotnych

  Projekt "Pierwszy Krok"

  Projekt Metamorfoza dla kobiet

  Alternatywa2-pomoc dla młodzieży   poszukującej pracy

  Dotacje (informacja z dnia 03.08.2006)

  Dofinansowanie przez PUP-dotacje

  Wniosek na staż

  Wniosek na przygotowanie zawodowe

  Wniosek-prace społecznie użyteczne

  Podsumowanie Programu Phare 2002

  Podsumowanie zak. projektów EFS

PRZETARGI

  Przetarg na przeprowadzenie kursu "Obsługi komputera I i II stopnia"

  Ogłoszenie wyniku przetargu- kurs "Obsługi komputera I i II stopnia"

  SIWZ - przeprowadzenie kursu "Obsługi komputera I i II stopnia

  Ogłoszenie wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla PUP Gniezno

  Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla PUP Gniezno

  SIWZ - dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla PUP Gniezno

  Modyfikacja SIWZ - dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla PUP Gniezno

  Przetarg na przeprowadzenie kursu - Grafik komputerowy

  SIWZ - Grafik komputerowy

  Ogłoszenie wyniku przetargu na kurs grafika komputerowego

  Przetarg na przeprowadzenie kursu - Nowoczesny sekretariat

  SIWZ - Nowoczesny sekretariat

  Ogłoszenie wyniku przetargu na kurs "Nowoczesny sekretariat"

  Przetarg na przeprowadzenie audytu

  SIWZ - przeprowadzenie audytu

  Wybór oferty - przeprowadzenie audytu

 

Dane liczbowe

Stopa bezrobocia - VIII 2006

Powiat gnieźnieński:
19,5 %
Województwo wielkopolskie:
12,4 %
Kraj:
15,5 %

Statystyka - na dzień 30 IX 2006

Ogółem zarej. bezrobotni w PUP Gniezno:
9 425
W tym kobiety:
5 840

ILOŚĆ BEZROBOTNYCH I STOPY PROCENTOWE BEZROBOCIA W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM W OKRESIE XII 2003 - IX 2006

Kwoty wynagrodzeń brutto

Najniższe wynagrodzenie:
899,10 zł
Przeciętne wynagrodzenie:
2.528,62 zł

Kwoty świadczeń brutto na dzień 01.06.2006

Zasiłek dla bezrobotnych 80%:
426,40 zł
Zasiłek dla bezrobotnych 100%:
532,90 zł
Zasiłek dla bezrobotnych 120%:
639,50 zł
Dodatek aktywizacyjny:
159,90 zł
Dodatek szkoleniowy:
106,60 zł
Stypendium szkoleniowe:
213,20 zł
Stypendium naukowe:
213,20 zł
Stypendium stażowe:
532,90 zł
Przygotowanie zawodowe:
532,90 zł

Dane adresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

tel.: (0 ... 61) 426-44-34, 426-44-35, 426-16-49
Zobacz wykaz stanowisk pracy i telefonów wewnętrznych

faks: (0 ... 61) 426-11-62

e-mail: pogn@praca.gov.pl

   http: www.urzadpracy.powiat-gniezno.pl

Godziny urzędowania

  poniedziałek - od 8:00 do 16:00
wtorek-piatek - od 7:30 do 15:30

Obszar działania

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie swoim zasięgiem działania obejmuje dziesięć gmin: Miasto i Gminę Czerniejewo, Gminę Gniezno, Miasto Gniezno, Gminę Kiszkowo, Miasto i Gminę Kłecko, Gminę Łubowo, Gminę Mieleszyn, Gminę Niechanowo, Miasto i Gminę Trzemeszno oraz Miasto i Gminę Witkowo.

Cel działania

Celem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie jest realizowanie w praktyce założeń polityki społecznej opracowanej przez MPiPS a w szczególności:

  • udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy;
  • ułatwianie pracodawcom pozyskiwania pracowników;
  • podejmowanie działań zamierzających do zapobiegania negatywnym skutkom zwolnień z pracy oraz łagodzenie tych skutków;
  • rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia lub szkolenia, a w razie braku takich propozycji wypłacanie uprawnionym zasiłków;
  • inicjowanie i finansowanie szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych i zatrudniania absolwentów;
  • prowadzenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
  • inicjowanie i wspieranie klubów pracy.
www.urzadpracy.powiat-gniezno.pl
(c)